Instellingen van financien

Ga naar Instellingen > Financiën of klik op de link om hier direct te komen. Ga naar financiën instellingenopen in new window

Alles wat je hier aanpast geldt alleen voor nieuwe facturen.

Leerlingen betalingstermijn

Termijn

De termijn is het aantal dagen vanaf de factuurdatum. Wanneer de termijn is verstreken wordt de status van de factuur op "verlopen" gezet.

Betalingsherinnering

De betalingsherinnering is het aantal dagen vanaf de factuurdatum voordat een betalingsherinnering wordt verstuurd.

Aanmaning

De aanmaning is het aantal dagen vanaf de factuurdatum. Als de aantal dagen is verstreken komt de factuur bij het lijstje van de aanmaningen.

Voettekst

De voettekst van de factuur. {date} toont de factuurdatum.

Creditfactuur voettekst

De voettekst van het creditfactuur. {date} toont de creditfactuur datum.

Organisaties betalingstermijn

Termijn

De termijn is het aantal dagen vanaf de factuurdatum. Wanneer de termijn is verstreken wordt de status van de factuur op "verlopen" gezet.

Betalingsherinnering

De betalingsherinnering is het aantal dagen vanaf de factuurdatum voordat een betalingsherinnering wordt verstuurd.

Aanmaning

De aanmaning is het aantal dagen vanaf de factuurdatum. Als de aantal dagen is verstreken komt de factuur bij het lijstje van de aanmaningen.

Voettekst

De voettekst van de factuur. {date} toont de factuurdatum.

Creditfactuur voettekst

De voettekst van het creditfactuur. {date} toont de creditfactuur datum.

Facturen

Voor facturen bieden we de volgende instellingen: voorvoegsel, nummering en auto genereerde factuurnummer.

Voorvoegsel

Een voorvoegsel kan handig zijn voor het inventariseren van je facturen. De volgende codes gebruiken wij voor jaartallen.

• {jjj}: Laat het gehele jaartal zien. Bijvoorbeeld 2021.
• {jj}: Laat de laatste twee getallen van een jaartal zien. Bijvoorbeeld 21.

Nummering

Standaard begint de nummerreeks bij 1. Als je bijvoorbeeld de nummering op 100 zet begint de volgende factuur bij nummer 100.

Auto genereerde factuurnummer

Auto genereerde factuurnummer staat standaard aan. Schakel dit uit als je niet automatisch factuurnummers wilt genereren telkens wanneer er een nieuwe factuur gemaakt wordt.

Betalingen

Voor betalingen zijn er de volgende instellingen: voorvoegsel, nummering en auto genereerde betalingsnummer.

Voorvoegsel

Een voorvoegsel kan handig zijn voor het inventariseren van je betalingen. De volgende codes gebruiken wij voor jaartallen.

• {jjj}: Laat het gehele jaartal zien. Bijvoorbeeld 2021.
• {jj}: Laat de laatste twee getallen van een jaartal zien. Bijvoorbeeld 21.

Nummering

Standaard begint de nummerreeks bij 1. Als je bijvoorbeeld de betalingsnummer op 100 zet begint de volgende betaling bij nummer 100.

Auto genereerde betalingsnummer

Auto genereerde betalingsnummer staat standaard aan. Schakel dit uit als je niet automatisch betalingsnummer wilt genereren telkens wanneer er een nieuwe betaling gemaakt wordt.